Matthias Olthaar

Waar komt het vandaan? Wie hebben het gemaakt? Wat is de (verborgen) impact op mens en milieu? Matthias Olthaar (1985) kauwt dagelijks op dit soort vragen. Hij doet al jaren onderzoek naar wereldwijde productieketens, eerst voor zijn promotieonderzoek en sinds 2015 als lector (onderzoeker) aan de NHL Stenden Hogeschool. De hamvraag in zijn werk is: Kan het eerlijker en duurzamer? Met zijn netwerk bij kennisinstituten, startups en multinationals, ontwikkelt Matthias methodes en instrumenten om de maatschappelijke impact van productieketens te meten. Met de bedoeling om die zo klein mogelijk te maken. ‘Green Economics & Process Optimization’ is de titel van zijn lectoraat; dan weet je genoeg. 
Hij schreef tal van rapporten en artikelen op zijn vakgebied en heeft nog heel wat in de pen. Hij is columnist bij het Friesch Dagblad. Samen met Paul Schenderling publiceerde hij ‘Hoe handel ik eerlijk?’  
Matthias woont met zijn vrouw Christine en hun drie kinderen in Zwolle. 

Doe ook mee

Jij bent nodig! Alleen samen kunnen we de wereld mooier maken.

Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.