Wij zien

dat ons consumptiegedrag en onze levensstijl de aarde en medemensen uitputten. 

dat we ons daar vaak machteloos bij voelen, maar dat bij de pakken neer zitten tot niets leidt

dat we gezamenlijk een beweging kunnen vormen, die met andere keuzes en doelgerichte acties bijdraagt aan de vereiste omslag

dat er geen tijd te verliezen is; daarom richten we ons zowel op de individuele consument, het bedrijfsleven als de politiek. Alle hens aan dek.

Het kan eerlijker. Het kan duurzamer. Het moet beter.

Paul Schenderling

‘De redenen om te stoppen met economische groei zijn ijzersterk’, schreef Paul Schenderling (1988) in Trouw. De econoom mikt graag een knuppel in het hoenderhok. Niet om zomaar wat reuring te creëren, maar vanuit een diepgewortelde overtuiging. Economische groei gaat namelijk gepaard met grootschalige uitbuiting van de aarde en talloze medemensen beulen zich dagelijks af om onze welvaart op peil te houden. In elk van zijn lezingen hoor je Schenderling dan ook opkomen voor klimaatvluchtelingen en moderne slaven.  

In het dagelijks leven werkt Paul bij Berenschot, waar hij overheden adviseert over sociale vraagstukken. Parttime, want de rest van de week investeert hij in het werk voor Just Enough.
In 2019 publiceerde hij voor het eerst een berekening hoeveel onderbetaalde dagloners er werken ten dienste van de Nederlandse economie (LINK). Met Matthias Olthaar schreef hij het boek ‘Hoe handel ik eerlijk?’ (LINK) en onder zijn redactie verscheen in oktober 2022 het boek ‘Er is leven na de groei; hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen’ (LINK)– de eerste Nederlandstalige publicatie over dit onderwerp.
Paul heeft zijn promotie-onderzoek stopgezet, want, zegt hij, ‘we hebben nog maar tien jaar om een maatschappelijke beweging op gang te brengen die de koers verlegt. Dat heeft prioriteit.’ Paul woont in Amersfoort, met zijn vrouw Margje en zoon Daniël. 

Matthias Olthaar

Waar komt het vandaan? Wie hebben het gemaakt? Wat is de (verborgen) impact op mens en milieu? Matthias Olthaar (1985) kauwt dagelijks op dit soort vragen. Hij doet al jaren onderzoek naar wereldwijde productieketens, eerst voor zijn promotieonderzoek en sinds 2015 als lector (onderzoeker) aan de NHL Stenden Hogeschool. De hamvraag in zijn werk is: Kan het eerlijker en duurzamer? Met zijn netwerk bij kennisinstituten, startups en multinationals, ontwikkelt Matthias methodes en instrumenten om de maatschappelijke impact van productieketens te meten. Met de bedoeling om die zo klein mogelijk te maken. ‘Green Economics & Process Optimization’ is de titel van zijn lectoraat; dan weet je genoeg.
Hij schreef tal van rapporten en artikelen op zijn vakgebied (Link naar LinkedIN-pag) en heeft nog heel wat in de pen. Hij is columnist bij het Friesch Dagblad. Samen met Paul Schenderling publiceerde hij ‘Hoe handel ik eerlijk?’ (LINK)
Matthias woont met zijn vrouw Christine en hun drie kinderen in het Drentse Beilen. 

Bert van Boggelen

Bert van Boggelen (1961), de éminence grise 😊 onder de medewerkers, zou je kunnen kennen uit vakbondskringen, want hij heeft een lange staat van dienst als bestuurder bij het CNV; hij was er zelfs een tijdje waarnemend voorzitter. Of je kent hem wellicht als kwartiermaker van ‘De Normaalste Zaak’, een verband van 700 bedrijven die zich committeren aan een inclusief personeelsbeleid. Lees zijn afscheidsinterview, dan weet je meteen waar zijn hart klopt. https://www.denormaalstezaak.nl/afscheidsinterview-met-bert-van-boggelen/
Bert studeerde aan de Sociale Academie (Personeelswerk) in Kampen en volgde later een opleiding organisatie, beleid en management aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens zijn loopbaan bij de vakbond maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad en de commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Binnen het CNV was hij verantwoordelijk voor onder andere de strategie, internationaal beleid en pensioen-, inkomens- en fiscaal beleid. Daarnaast was hij lid van de raad van toezicht van ontwikkelingsorganisatie ICCO, de stichtingsraad van het Christelijk-Sociaal Congres, en voorzitter van de Coalition for Social Development. 

In een donkergrijs verleden was Bert actief binnen de PPR, de politieke partij die opging in Groen Links. In 2010 belandde hij op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer van die partij. Sinds 2011 heeft hij een eigen adviesbureau, in zijn woonplaats Amersfoort. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen.

Koos van Noppen

Koos van Noppen (1963) is freelance journalist en werkt parttime werkzaam bij de kerkelijke organisatie IZB. Na zijn opleiding journalistiek was hij 6 jaar werkzaam als bedrijfsjournalist. Daarna werd hij redacteur/verslaggever bij het Nederlands Dagblad. Gedurende 10 jaar maakte hij radioreportages voor EO radio-1 en radio-5.
In 2018 publiceerde hij het pamflet ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ en sindsdien spreekt en schrijft hij als verduurzamer geregeld over nut en noodzaak van ‘eenvoudig leven’ en ‘zorg voor de schepping’. Hij geniet een autovrij bestaan in zijn woonplaats Amersfoort. Hij is getrouwd met Beppie de Vries, gangmaker van de lokale Milieudefensie-werkgroep. Ze hebben twee volwassen kinderen.